EKORALLY

17.09.2022

EKORALLY je závod v hospodárnosti provozu.

Závod se jede v běžném provozu při dodržování pravidel silničního provozu. Může se ho tedy zúčastnit, každý kdo má řidičský průkaz, nebo je mu umožněn pohybu po pozemních komunikacích (například cyklisté).

Všechny "závodní" vozy musí mít platnou STK a být způsobilé provozu na pozemních komunikacích (např. kola, elektrokola, ekoloběžky). 

Řidič "závodního vozu" musí být schopen věrohodně doložit spotřebu vozu na trati a náklady na provoz (např. palubní počítač, cenu posledního nákupu PHM...). V případě že řidič nedoloží věrohodným způsobem nákupní cenu PHM, nebo elektřiny, bude pro výpočet nákladů na provoz počítáno s cenou obvyklou v místě a čase ekorally.   

Hodnoceno bude projetí celé vytyčené trati ve stanoveném časovém limitu, při dodržování pravidel silničního provozu. Časový limit je stanoven jako průměr testovacích jízd při běžném provozu při dodržování maximálních povolených rychlostí. To je 50km/h v obci a 90 km/h mimo obec + místní omezení rychlosti. Za rychlejší průjezd tratí (překračování povolené rychlosti), nebo za pozdější příjezd (loudání se v běžném silničním provozu), budou posádce přiděleny trestné body. Trestné body budou přidělovány také za nedodržení pravidel silničního provozu.

V cíli bude provedena technická přejímka vozu /malý tech. průkaz, platnosti zelené karty, atd./

Hodnocení bude provedeno v několika kategoriích, přičemž absolutním vítězem bude posádka vozu, která dosáhne nejmenší nákladů na přepravu jednoho pasažéra (řidič = pasažer, spolujezdec = pasažer, pes není pasažer).  


Při volbě trati byl brán zřetel na to, aby její délka odpovídala dennímu nájezdu běžného řidiče v ČR. Zvolili jsme trasu závodu při které najedete 45 km. To je na pomezí denního nájezdu řidičů skupin 2* a 3* - obsáhneme tedy cca. 70% denních cest osobním automobilem v ČR. Vaše výsledky tak budou více než vypovídající o řidičových schopnostech.

Trať povede převážně po silnicích I. a II. třídy, krátký úsek bude po silnici III. třídy. Žádná šotolina, žádná dálnice. Část trati povede po rovinkách, něco bude do kopce a také něco z kopce. Prostě nic co by Váš miláček nezvládl.


* /Skupina řidičů 2 - 1.733.366 automobilů - průměrný roční nájezd 4.790 km, skupina 3 - 2.214.451 automobilů s průměrným ročním nájezdem 9.580 km za rok ZDROJ/